ÅRSMØTE I HENNINGSVÆR IL

DATO: 14.MARS
Kl. 19.00
STED: LOGEN

aarsmøte hil 2018 rev2SAKER PÅ ÅRSMØTET

  • ÅRSMELDING
  • VALG AV STYRE
  • KONTINGENT / TRENINGSAVGIFT
  • REGNSKAP

Saker til årsmøtet må meldes til styret innen 9.Mars

 

Velkommen!

Tom Hansen, Kristin T. Bless, Silvia A. Lie,
Tommy Mentzen og Eirik Sandbugt

 los sponsorer tmssponsorer lofokus logo smaal