Lovnorm for Henningsvær Idrettslag

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke
endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.

Ny lovnorm for idrettslag

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk,
vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle
idrettslag må ha i sin lov. Kilde: Veileder fra NIF, www.idrettsforbundet.no

Under her finner dere lenke til vår lovnorm ut fra NIFs mal for denne.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Lovnorm_Henningsvær_idrettslag.pdf)Lovnorm_Henningsvær_idrettslag.pdf[Lovnorm for Henningsvær Idrettslag]385 kB

Bilder fra Bendit Cup 2013

Her er noen bilder fra Bendit Cupen 2013

 OJW3654
 OJW3686
 OJW3833
 OJW4139
 OJW4059
Mini1 Bendit2013 Small
 OJW3713
 OJW3816
 OJW3825
 OJW4013
 OJW3792
 OJW3966
 OJW3791
 OJW3710
 OJW3639
 OJW3943
 OJW4196
 OJW3766
 OJW3842
 OJW3871
 OJW3718
 OJW3716
 OJW3793
 OJW3765
 OJW3641
 OJW3759
 OJW3819
 OJW3774
 OJW3909
 OJW3668
 OJW3643
 OJW4175
 OJW4050
 OJW3732
 OJW3846
 OJW3865
 OJW3821
 OJW4048
 OJW3868
 OJW3697
 OJW3847
 OJW3715
 OJW4002
 OJW3873
 OJW3845
 OJW3913
 OJW4218
 OJW3896
 OJW4230
 OJW4197
 OJW3807
 OJW3817
 OJW3839
 OJW4177
 OJW3637
 OJW3757
 OJW3746
 OJW4172
 OJW4188

 los sponsorer tmssponsorer lofokus logo smaal