Politiattest for Idrettslag

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest?
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten?
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet.

Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Hvem har ansvaret for dette?
Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattester og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara.

Kilde: Norges Idrettsforbund

Her finner dere brosjyre fra Politiet på dette
Veileder for idrettslag

Søk om politiattest.
Link til elektronisk søknad om politiattest

 

Bilder fra Bendit Cup 2010

Her er noen bilder fra Bendit Cupen 2010

 Dsc8706
 Dsc8918
 Dsc9027
 Dsc8999
 Dsc8943
 Dsc8750
 Dsc8714
 Dsc9026
 Dsc9042
 Dsc8850
 Dsc9045
 Dsc8921
 Dsc8964
 Dsc8846
 Dsc8745
 Dsc9054
 Dsc8774
 Dsc8967
 Dsc8959
 Dsc9030
 Dsc9031
 Dsc8739
 Dsc8879
 Dsc9033
 Dsc8971
 Dsc8788
 Dsc8752
 Dsc8989
 Dsc8842
 Dsc9029
 Dsc9000
 Dsc8855
 Dsc8911
 Dsc8697
 Dsc8826
 Dsc9032
 Dsc8820
 Dsc9028
 Dsc8853
 Dsc8808
 Dsc8823
 Dsc8815
 Dsc9043
 Dsc8916
 Dsc8797
 Dsc8843
 Dsc8951
 Dsc9003
 Dsc8884
 Dsc8814
 Dsc8904
 Dsc8972
 Dsc8936
 Dsc8806
 Dsc8835
 Dsc8952
 Dsc8956
 Dsc8975
 Dsc8817
 Dsc8708
 Dsc8818
 Dsc8981
 Dsc8710
 Dsc8811
 Dsc8719

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller en forening som du ønsker å støtte - din Grasotmottaker. Vi håper du vil gi din støtte til oss i Henningsvær Idrettslag

Tenk deg at du spiller favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til HIL. Dette er mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til HIL (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver.

grasrotandel logo

Vi oppfordrer deg til å knytte det til ordningen allerede i dag, og du kan gjøre det på en
av følgende måter:

1. Hos Kommisjonær: Klikk her eller på banneren over for å skrive ut strekkoden, ta med denne og ditt spiller kort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.

2. SMS: Send GRASROTANDELEN 993389471 til 2020 ( tjenesten er gratis).

3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.

4. Norsk Tipping Mobilspill.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.

På forhånd takk for at du støtter Henningsvær Idrettslag via Grasrotandelen !

 

 

 

Fair Play

Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping AS, er Norsk Tipping generalsponsor for området Fair Play. NFF og Norsk Tipping vil jobbe aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball.

DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT?

635 363 fair-play hilser 960x549

Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping AS, er Norsk Tipping generalsponsor for området Fair Play. NFF og Norsk Tipping vil jobbe aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball.

NFFs hovedmål er å skape en bedre fotballaktivitet ute i våre mer enn 27.000 lag. Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er våre prioriterte målgrupper, men alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy med fotballen.

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner.

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Norges Fotballforbund og Norsk Tipping arbeider sammen om en aktivitetsplan for å styrke arbeidet med Fair Play gjennom konkrete tiltak ut mot de ulike målgruppene i fotballen.

NFF og Norsk Tipping vil samarbeide med klubbene for å bevisstgjøre arbeidet med Fair Play programmet.

Les mer om Fair play her.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Almlid
Adm. direktør
Norsk Tipping AS

Karen Espelund
Generalsekretær
Norges Fotballforbund

 

Kilde: Fotball.no

 

 

Flere artikler …

 los sponsorer tmssponsorer lofokus logo smaal